В срок от 14 дни от датата на получаване на стоката имате право да върнете или замените това което сте поръчали, но само в състоянието в което сте го закупили. Моля, имайте предвид, че за да бъдат върнати обратно закупените продукти, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани. На връщане и отказ не подлежат продукти, които не отговарят на тези условия. Ако тези условия са спазени, веднага щом го получим от Вас, ние ще направим замяна за предварително избран продукт от Вас или ще възстановим пълната сума която сте заплатили по банков път (Законовият срок е до 30 дни ). За да бъдем максимално коректни изпращаме всички продукти с опция ”преглед” където това е възможно. Това дава възможност Вие да се запознаете със стоката преди да я платите. При връщане на закупена стока ПО ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ, транспортните разходи са за Ваша сметка и не се възстановяват.

В случай на дефекти, несъответсвие в количеството на изделията, размера или информацията, която е поставена на пръстените, моля да се свържете с нас на телефон +359 88 6402275 или изпратите съобщение на uzunov@plasticapro.com. В съобщението е необходимо да изпратите снимка или снимки на изделията, за да проверим съвместно какво е поръчано и какво реално е получено. Ако има несъответствия по вина на производителя то е възможно:

 • Да изработим отново Вашата поръчка и изпратим в най-кратки срокове. В този случай транспортните разходи са за наша сметка.
 • Ако сте платили предварително и не желаете да изработим отново поръчката Ви, ще възстановим пълната сума която сте заплатили по банков път. (Законовият срок е до 30 дни).

Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само с потвърждение от куриера. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й. В случай, че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.

Адреса за връщане на продукти е:

 • за клиентите от България – офис на куриерска фирма Eконт гр. Ямбол ул. “Жорж Папазов”№11
 • за всички останали клиенти – България, 8600, Ямбол, ул.”Джон Попов” 14

За допълнителни въпроси: uzunov@plasticapro.com или на +359 89 4632707

Начини на плащане

Заплащането на поръчаните стоки може да бъде направeно по следните начини:

 • плащане при доставка (наложен платеж) за България, Румъния и Гърция
 • плащане с кредитна или дебитна карта (Straip)
 • плащане чрез PayPal
 • директен банков превод,

Банкова сметка в лева:
BG94 UNCR 7000 1522 829781 / Уникредит БУЛБАНК

Нормалният срок за производство на една стандартна поръчка е между три и пет работни дни. Това включва, ако е необходимо уточнение на заявката, нейното физическо изпълнение, проверка за съответствие, пакетиране и изпращане. Към срока за производство трябва да се добави срока за доставка, който силно варира в зависимост от локацията на клиента.

 • на територията на България доставката на поръчаните от клиента изделия става с помощта на куриерски фирми Еконт и Спиди (един работен ден) или Български пощи (4 работни дни) – т.е. времето за реализиране на поръчката е 7 до 10 дни
 • на територията на Румъния, Гърция, Кипър доставката на поръчаните от клиента изделия става с помощта на куриерски фирми Еконт и Спиди (2 до 3 дни) или Български пощи (5 до 7 дни) – т.е. времето за реализиране на поръчката е 7 до 10 дни
 • на територията на Централна и Източна Европа (Словакия, Словения, Чехия, Полша, Хърватска и Унгария) доставката може да бъде с куриерска фирма Спиди чрез нейния контрагент DPD (3 до 5 дни) или Български пощи (7 до 10 дни) – т.е. времето за реализиране на поръчката е 10 до 12 дни
 • на територията на Украйна и Молдова доставката на поръчаните от клиента изделия става с помощта на Български пощи (5 до 7 дни) – т.е. времето за реализиране на поръчката е 10 до 12 дни
 • на територията на Германия и Австрия доставката може да бъде с куриерска фирма Спиди чрез нейния контрагент DPD (3 до 5 дни) или Български пощи (7 до 10 дни) – т.е. времето за реализиране на поръчката е 10 до 14 дни
 • на територията на Западна Европа (Белгия, Холандия, Дания, Италия, Испания, Португалия, Франция, Люксембург, Швейцария, Малта) доставката може да бъде с куриерска фирма Спиди чрез нейния контрагент DPD (3 до 5 дни) или Български пощи (8 до 12 дни) – т.е. времето за реализиране на поръчката е 12 до 14 дни
 • на територията на Обединеното кралство (Англия, Ирландия, Ейре) доставката може да бъде с куриерска фирма Спиди чрез нейния контрагент DPD (3 до 5 дни) или Български пощи (8 до 12 дни) – т.е. времето за реализиране на поръчката е 12 до 14 дни
 • на територията на Скандинавския полуостров (Швеция, Норвегия и Финландия) и Прибалтийските страни (Литва, Латвия и Естония) доставката може да бъде с куриерска фирма Спиди чрез нейния контрагент DPD (3 до 5 дни) или Български пощи (8 до 12 дни) – т.е. времето за реализиране на поръчката е 12 до 14 дни
 • На територията на САЩ и Канада доставката може да бъде с куриери TNT/FedEX или DHL (до 5 дни) или Български пощи (до 14 дни) т.е. времето за реализиране на поръчката е 8 до 19 дни
 • На територията на Русия и бившите Съветски републики (Беларус, Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Киргистан, Таджикистан) доставката може да бъде с куриери CDEC (до 7 дни) или Български пощи (до 14 дни) – т.е. времето за реализиране на поръчката е 10 до 19 дни
 • за всички остонали държави доставката може да бъде с Български пощи (до 14 дни) – т.е. времето за реализиране на поръчката е 10 до 19 дни

Всички посочени времена са резултат от реалната дейност на фирмата и по никакъв начин не ангажират доставчиците!

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН www.plasticapro.com

I. ПРЕДМЕТ
Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ПЛАСТИКА ПРО ООД, дружество със седалище и адрес на управление

гр. Ямбол 8600, ул. „Джон Попов“ 14 ,ЕИК 128608073 и данъчен номер BG128608073, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронният магазин “www.plasticapro.com”, наричан по-долу

„www.plasticapro.com”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика:

ПЛАСТИКА ПРО ООД – ЕИК 128608073 и данъчен номер BG128608073

Адрес за упражняване на дейността:

8600, Ямбол, ул. „Джон Попов“ 14

Данни за кореспонденция:

Email: office@plasticapro.com , тел: +359 886 402275


Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” No 15, тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” No4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА www.plasticapro.com

Чл. 3. www.plasticapro.com e Електроннен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.plasticapro.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от www.plasticapro.com стоки, включително следното:

 • 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на www.plasticapro.com и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с www.plasticapro.com чрез интерфейса на страницата на www.plasticapro.com, достъпна в Интернет;
 • 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от www.plasticapro.com;
 • 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с www.plasticapro.com, съгласно поддържаните от www.plasticapro.com начини за разплащане.
 • 5. Да получават информация за нови стоки предлагани от www.plasticapro.com;
 • 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на www.plasticapro.com в Интернет;


Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.plasticapro.com чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.plasticapro.com или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на www.plasticapro.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на www.plasticapro.com в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА www.plasticapro.com

Чл. 7. (1) За да използва www.plasticapro.com за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Регистрирай” и/или “Да, приемам”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Чрез създаването акаунта на Ползвателя,между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случайна промяна.
(6) В случай, че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО- ПРОДАЖБА
Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в www.plasticapro.com.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите Oбщи условия, достъпни на адрес www.www.plasticapro.com
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(6) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
(7) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(8) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в www.plasticapro.com и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в www.plasticapro.com;
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на www.plasticapro.com чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на www.plasticapro.com и добавянето им към списък със стоки за покупка;
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(6) Потвърждение на поръчката;

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в www.plasticapro.com, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на www.plasticapro.com.
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на www.plasticapro.com.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

– В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на www.plasticapro.com;
– При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на www.plasticapro.com преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на www.plasticapro.com.
(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

– за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
– за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
– за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
– за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, изтеглени от потребителя;
– за доставка на вестници, списания и други периодични издания;

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на www.plasticapro.com, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай, че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика www.plasticapro.com
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за изгубени или забравени имена и пароли”, достъпна на сайта.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на www.plasticapro.com, които имат регистрация.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма и документи, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.www.plasticapro.com заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
· при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
· по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
· едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случайна неизпълнение на задълженията на другата страна;
· при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
· при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
· в случайна заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на www.plasticapro.com. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
· в случайна упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. Настоящите Oбщи условия са в сила за всички Ползватели на www.plasticapro.com